Frequently Asked Question

Jak musí vypadat heslo do školní sítě?
Last Updated 7 months ago

Heslo musí splňovat požadavky na složitost


Veškerá hesla na gymnáziu musí splňovat minimálně následující požadavky:

  • Nesmí obsahovat významné části názvu uživatelského účtu nebo celý název.
  • Musí mít délku alespoň 8 znaků max.16 znaků.
  • Musí obsahovat min. znaky z následujících čtyř kategorií:
    • velká písmena anglické abecedy (A až Z),
    • malá písmena anglické abecedy (a až z),
    • 10 základních číslovek (0 až 9).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!