Frequently Asked Question

Jak musí vypadat heslo do školní sítě?
Last Updated 8 years ago

Heslo musí splňovat požadavky na složitost


Veškerá hesla na gymnáziu musí splňovat minimálně následující požadavky:

 • Nesmí obsahovat významné části názvu uživatelského účtu nebo celý název.
 • Musí mít délku alespoň 8 znaků max.16 znaků.
 • Musí obsahovat min. znaky z následujících čtyř kategorií:
  • velká písmena anglické abecedy (A až Z),
  • malá písmena anglické abecedy (a až z),
  • 10 základních číslovek (0 až 9),
  • interpunkční znaménka a symboly (například !, $, #, %).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!