Frequently Asked Questions

Přístup na portál studenta
Na portál studenta, ze kterého máte možnost přistupovat do důležitých služeb a aplikací školy naleznete na adrese: http://portal.gynome.cz


Přihlásíte se použitím školních přihlašovacích údajů (jméno + heslo) ve tvaru:
  • novakj15@student.gynome.cz (pro studenty)
  • novak@gynome.cz (pro učitele)
Před prvním přihlášením prosím proveďte změnu hesla ve školní síti následujícím způsobem:
  1. Přihlaste se na PC svými původním přihlašovacími údaji
  2. stiskněte CTRL+ALT+DELETE na klávesnici
  3. vyberte změnit heslo
  4. zadejte staré heslo
  5. zadejte nové heslo dle následujících pravidel (Pravidla pro heslo do školní sítě)
  6. ověřte dalším zadáním nové heslo
  7. klikněte na tlačítko změnit
Změna hesla je aktivní ihned. Do návazných služeb jako je skolnilogin.cz je aktivní do 5-10ti minut. Poté se můžete přihlásit stejným heslem kdekoliv v síti.


 Last updated Thu, 15 Oct 2015 9:38

Please Wait!

Please wait... it will take a second!