Frequently Asked Question

Jak se přihlásím pomocí VPN do školní sítě
Last Updated 4 years ago

Instalace OpenVPN

OpenVPN nainstalujete jako běžný program po stažení z domovského webu. Po instalaci vám na ploše a v menu Start přibude ikona OpenVPN.

image


Nenechte se překvapit tím, že po spuštění programu se "nic nestane". Program se spouští schovaný v hlavní liště a jeho nastavení se dělá pomocí konfiguračního souboru (nikoliv v grafickém rozhraní).

Konfigurační soubor

Obdržené soubory v emailu nakopírujte oba do %userprofile%\OpenVPN\config (tj. C:\Users\[uziv.jmeno]\OpenVPN\config).
Případně C:\Program Files\OpenVPN\config, pokud chcete, aby vaše VPN připojení dostupné i pro další uživatele koncové stanice - není doporučeno.

Spuštění a připojení k VPN

Program OpenVPN se po spuštění skryje v malé ikoně v oznamovací oblasti (vpravo u hodin). Klikněte na tuto ikonu pravým tlačítkem a zvolte Connect. Program se připojí k serveru podle konfiguračního souboru ve složce Config.

Připojení na VPN


Po úspěšném připojení uvidíte v oznamovací oblasti informaci o úspěšném připojení a přidělení IP adresy z rozsahu 10.0.33.0/24. Po ukončení práce s VPN se zase můžete po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu odhlásit.

VPN je připojena


Technické detaily spojení vidíte v záznamu (logu) okna aplikace; pokud však vidíte upozornění systému Windows a zelenou ikonu OpenVPN v liště, bylo připojení úspěšné a nemusíte log sledovat.

Log aplikace OpenVPN


O přidělení IP adresy se můžete přesvědčit i po najetí na ikonu OpenVPN.

image


Od VPN sítě se odpojíte stejným způsobem - stačí pravým tlačítkem kliknout na ikonu OpenVPN a zvolit možnost odpojení.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!